Main content

Artikel: Kruidenmengsels als vervanging voor antibiotica in melkveehouderij

Artikel Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) (in Dutch)

De koeien van melkveehouder Sjoerd Miedema uit het Friese Haskerdijken eten naast gras ook kruiden die van nature in de weilanden voorkomen. Volgens Miedema verbeteren deze kruiden de weerstand van de koeien, iets dat ook andere veehouders van pas kan komen nu door nieuwe regelgeving het antibioticagebruik in de veehouderij sterk moet worden ingeperkt. >> Lees meer